You Are Here: Home » Šta znači jednako biračko pravo?

Šta znači jednako biračko pravo?

To je pravo svih državljana Crne Gore koji imaju pravo glasa ( najmanje 18 godina starosti i najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori) da mogu pod jednakim uslovima da biraju svog predstavnika ili da sami budu birani pod uslovom da prihvate kandidaturu.

Scroll to top