You Are Here: Home » Istaknute novosti » Građanska akcija: Zloupotrebom državne imovine u političke svrhe DPS i SDP uz svesrdnu pomoć VDT ostaju decenijama na vlasti

Građanska akcija: Zloupotrebom državne imovine u političke svrhe DPS i SDP uz svesrdnu pomoć VDT ostaju decenijama na vlasti

“Poštovani, ako nam date povjerenje 16.10.2016. godine nastavićemo sa aktivnostima sa ciljem obezbeđenja jednakog prava na zakup plaža. Sada se zahvaljujući DPS-u i SDP-u plaže koriste kao sredstvo zloupotrebe državne imovine u političke svrhe. Kriterijumima o bodovanju pristiglih ponuda za zakup plaža, zakupci kojima je istekao zakup se maksimalno favorizuju u odnosu na nove zakupce. Od maksimalno 100 bodova kod rangiranja ponuda za zakup plaža raniji zakupci mogu dobiti na osnovu referenci 50 bodova novi zakupci bodve mogu dobiti samo po osnovu novčane ponude i to max. 50 bodova. Drugim riječima ranijeg zakupca, koji prihvati početnu cijenu zakupa i ima 50 bodova na osnovu referenci, na tenderu ne može da pobjedi niko, to su ustvari privatizovane plaže.

Ustav Crne Gore, Zakon o državnoj imovini kao i Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ne poznaju termin “reference” odnosno ranije iskustvo.

Od DPS-a i SDP-a nebi čudilo i da rezultate izbora vrednuju sa referencama odnosno da boduju ranije iskustvo upravljanjem državom, pa da od ukupno 81 poslanika na osnovu referenci (ranijeg iskustva) sebi obezbijede 41 poslanika a da oni koji nemaju iskustvo u upravljanju državom mogu najviše da dobiju 40 poslanika. Dok ne uvedu reference koristiće tzv. preletače da se domognu četrdeset prvog mandata odnosno vlasti.

Poštovani, Građanska akcija nije sjedjela skrštenih ruku nego smo radi sprečavanja dalje zloupotrebe državne imovine i diskriminacije građana preduzeli sledeće akcije:

Zbog očigledne diskriminacije kod zakupa plaža podnijeli smo Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti “Kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude” koje je usvojilo JPMD. Nakon što nas je Ustavni sud odbio, sa obrazloženjem da Odluka JPMD o kriterijumima bodovanja ponuda za zakup plaža nije opšti akt, podnijeli smo krivičnu prijavu protiv UO JPMD i predsjednice Ustavnog suda gospođe Desanke Lopičić. Krivična prijava došla je kod Specijalnog državnog tužioca Veljka Rutovića koji je našao da ne postoji osnovana sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Zbog nevjerovatng stava Spec. državnog tužioca Rutovića da niko nije kriv što se plaže daju u zakup na osnovu referenci podnijeli smo krivičnu prijavu protiv Spec. tužioca Veljka Rutovića. Rješenjem od 25.02.2016. god. koje je potpisao tužilac Saša Čađenović, Specijalno državno tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu.

Na pomenuto rješenje obratili smo se Pritužbom za ispitivanje pomenutog rješenja Vrhovnom državnom tužilaštvu.

Državni tužilac u VDT-u Miodrag Latković dopisom broj 86/16 smatra da su navodi naše pritužbe neosnovani i pritužbu odbacuje.

Na osnovu svega jasno je da Vrhovno državno tužilaštvo i Vrhovni državni tužilac, koji je izabran glasovima vladajuće DPS-SDP oligarhije, moraju prvenstveno da čuvaju vladajuću oligarhiju pa tek onda državnu imovinu ukoliko nešto od nje ostane nakon DPS-SDP vlasti. Zloupotrebom državne imovine u političke svrhe DPS i SDP uz svesrdnu pomoć VDT ostaju decenijama na vlasti. Nakon pobrojanih aktivnosti stekli smo uslov da se obratimo Međunarodnom sudu pravde u Strazburu, što cemo i uraditi.

Na kraju, poštovani gradjani glasajte za broj 5 za Građansku akciju-Vujičić dr Božidar, a mi ćemo nastaviti sa sličnim aktivnostima do konačne pobjede.

Da vam služimo, ne da vas krademo. Čista petica za Budvu”, rečeno je na danas održanoj konferenciji za medije Građanska akcija – Vujičić dr Božidar. Na konferenciji su govorili kandidat za odbornika Građanske akcije Tomislav Kuljača i nosilac liste dr Vujičić Božidar.

Scroll to top