403 Forbidden

You Are Here: Home » Novinski članci » Opozicija optužuje Kuljaču za nezakonito poslovanje

Opozicija optužuje Kuljaču za nezakonito poslovanje

Opozicija optužuje Kuljaču za nezakonito poslovanje

Da je samokritičan, predsjednik Opštine Rajko Kuljača podnio bi ostavku zbog nezakonitog djelovanja, uskraćivanja prava građana, te nanošenja materijalne štete opštini, izjavio je na današnjoj sjednici SO Budva odbornik SNP Božidar Vujičić. Kuljača odbacuje optužbe.

Kao razloge za ostavku Kuljače, Vujačić je naveo ekspanziju divlje gradnje u poslednje dvije godine, prodaju zemlje ispod cijene, kompenzaciju ili poklanjanje opštinskog zemljišta, te odlaganje donošenja odgovarajućih planskih dokumenata.

“Od maja 2005. do nedavno predsjednik Kuljača je potpisao 570 privremenih rješenja za izgradnju, nadgradnju ili dogradnju objekata zaslužnim građanima kojima je obećana i njihova legalizacija. Da ne govorim o skoro pola miliona metara kvadratnih zemljišta prodatih ispod cijene ili čak i poklonjenih, među kojima i oko 90 hiljada kvadrata nezakonito prenijetih na FK Mogren”, kazao je Vujičić.

Odbacujući kritike, Kuljača je pozvao nadležne organe da istraže sve njegove dosadašnje poslove koje je obavio kao predsjednik Opštine.

“Nijedno privremeno rješenje nijesam potpisao u tom periodu, jer za to nemam ni zakonsku osnovu. U poslednje dvije godine nijesu ni naplaćene komunalije, upravo zbog nepostojanja potrebnih dozvola za gradnju. Jedine kritike prihvatam na račun divlje gradnje, i to da nije dovoljno urađeno na njenom zaustavljanju, čime ni sam nijesam zadovoljan”, istakao je Kuljača.

Sekretar Sekretarijata za investicije i komunalno-stambene poslove Dragan Marović je kao opravdanje za kašnjenje započetih investicija naveo probleme oko izuzimanja zemljišta i dugih rokova za dobijanje građevinskih dozvola.

“Period za dobijanje građevinske dozvole je između 473 i 734 dana, tako da su mnogi projekti započeti bez njih. Ne mogu i ne želim zaustaviti radove na vrtiću, školi, fakultetu ili bulevaru”, kazao je Marović, dodajući da je spreman da zbog toga i on podnese ostavku.

Odbornici su usvojili Program rada SO Budva za ovu godinu, Odluku o osnivanju Eurodikstrikta Južni Jadran, izmjenu i dopunu DUP-a Podkošljun, odluku o osnivanju Lokalnog ekološkog akcionog plana.

Data je i saglasnost gradonačelniku Kuljači da zaključi sporazum sa AD Montenegroprometom o rješavanju stambenih pitanja stanara u privremenim objektima-barakama naselja Dubovica.

rtv-budva

Scroll to top