You Are Here: Home » 2014 » April

10. sjednica Skupštine Opštine Budva

Danas je započeta 10. sjednica Skupštine Opštine Budva sa 28 tačaka dnevnog reda. Prvog dana 10. sjednice Skupštine Opštine Budva odbornici su razmatrali četiri tačke dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda je bio Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Budva za 2012. godinu, a ova tačka je izazvala veliku raspravu. Na današnjoj sjednici su razmatrane još tri tačke dnevnog reda, a to su Predlog progr ...

Read more
Scroll to top