You Are Here: Home » 2016 » May

Krivična prijava protiv izvršnog direktora D.O.O. Komunalno Budva

Zašto gradjani plaćaju jednu cijenu odvoženja smeća a privreda drugu? Da li postoje razlike u kvalitetu usluga koje pruža D.O.O. "Komunalno" Budva privrednicima i fizičkim licima? Koja je realna cijena za kvalitet usluge koja se pruža od strane ovog preduzeća i šta dovodi do toga da se tarife različito obračunavaju? Kao i predhodnu prijavu protiv odgovornog lica u D.O.O. Vodovod i kanalizacija i sada odborn ...

Read more

Tužba protiv Izvršnog direktora doo “Vodovod i kanalizacija” Budva

Cijena vode i taksa za odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda gradjanima Budve je previsoka i sama po sebi nije u skladu sa Zakonima i Ustavom Crne Gore  zbog čega je Gradjanska akcija podnijela dvije inicijative Ustavnom sudu. U skladu sa gore navedenim, boreći se protiv svih oblika diskriminacije, te tako i protiv diskriminacije potrošača, odbornici SO Budva, Vujičić Božidar i Džaković Stevan podnose kr ...

Read more

TV Budva – Emisija “Dijalog”

06.05.2016. god Tema emisije "Dijalog" na TV Budvi bila je cijene komunalnih usluga i taksi u Budvi. Gosti emisije bili su direktori javnih preduzeća D.O.O. Vodovod i kanalizacija - Milenko Medigović, , D.O.O. Komunalno - Medin Djordje i predstavnici političkih partija:  URA - Božena Jelušić, Gradjanska akcija - Božidar Vujičić, SNP - Veselin Marković i SDP - Petar Odžić. Zašto gradjani Budve imaju najskupl ...

Read more
Scroll to top