You Are Here: Home » Tužbe i inicijative

Krivična prijava protiv izvršnog direktora D.O.O. Komunalno Budva

Zašto gradjani plaćaju jednu cijenu odvoženja smeća a privreda drugu? Da li postoje razlike u kvalitetu usluga koje pruža D.O.O. "Komunalno" Budva privrednicima i fizičkim licima? Koja je realna cijena za kvalitet usluge koja se pruža od strane ovog preduzeća i šta dovodi do toga da se tarife različito obračunavaju? Kao i predhodnu prijavu protiv odgovornog lica u D.O.O. Vodovod i kanalizacija i sada odborn ...

Read more

Tužba protiv Izvršnog direktora doo “Vodovod i kanalizacija” Budva

Cijena vode i taksa za odvodjenje i prečišćavanje otpadnih voda gradjanima Budve je previsoka i sama po sebi nije u skladu sa Zakonima i Ustavom Crne Gore  zbog čega je Gradjanska akcija podnijela dvije inicijative Ustavnom sudu. U skladu sa gore navedenim, boreći se protiv svih oblika diskriminacije, te tako i protiv diskriminacije potrošača, odbornici SO Budva, Vujičić Božidar i Džaković Stevan podnose kr ...

Read more

Predlog za ocjenu ustavnosti odredbi Izbornog zakona

"Grupa birača - Gradjanska akcija" se od svog osnivanja zalaže za fer i slobodne izbore. Prije svega zalažemo se za promjenu izbornog zakonodavstva u dijelu koji smatramo da nije saglasan sa Ustavom Crne Gore. Odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na pravo birača da na izborima zaokruži izbornu listu kao cjelinu, u suprotnosti su sa Ustavom Crne Gore koji kaže da je biračko pravo opšt ...

Read more

TQ Plaza 2

Još 2013. godine odbornici SO Budva Džaković Stevan, Vujičić Božidar i Backović Mihailo podnose tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u vezi gradnje šoping centra "TQ Plaza".  Tragom ove prijave specijalno tužilaštvo otvara istage i procesuira neke od odgovornih lica u sada već javnosti poznatoj aferi "TQ Plaza". Iako su odbornici opozicije pozdravili ovaj korak tužilaštva, smatrajući da istrag ...

Read more

Krivična prijava protiv Predsjednika opštine Doc.Dr. Srdje Popovića zbog sumnje na visoku korupciju

29.12. 2015. godine odbornici SO Budva, Dr. Vujičić Božidar, Džaković Stevan i Pejović Mijomir podnijeli su specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Budva, Doc.Dr. Srdje Popovića zbog sumnje na visoku korupciju, a u vezi potpisivanja ugovora o dugoročnoj saradnji na organizaciji "Sea dance" festivala sa firmom "Myexit adventure" iz Novog Sada. Na konferenciji održanoj 30. ...

Read more

Odluka Ustavnog suda – o ovlašćenju predsjednika Opštine

Inicijativom Ustavnom sudu koju je podnio odbornik SO Budva Božidar Vujičić uspjeli smo da  spriječimo dalju praksu nepoštovanja  Ustava i zakona kada je riječ o raspolaganju imovinom opštine i davanju ovlašćenja za neposredne  pogodbe Predsjedniku opštine od strane SO Budva. Ustavni sud je potvrdio da ova odluka nije u skladu sa Ustavom i zakonom te da prestaje da važi. U nastavku možete pogledati Odluku u ...

Read more

Tužba protiv JP “Morsko Dobro”

Kolika su ovlašćenja jednog javnog preduzeća? Da li javno preduzeće treba da radi u interesu svih gradjana ili samo odabranih pojedinaca? Da li je javno preduzeće ovlašćeno da propisuje kriterijume za zakup plaža prema svom nahodjenju ili prema interesu gradjana, opštine a i samog preduzeća? Nezadovoljni Odlukom koju je donio upravni odbor JP "Morsko dobro" a po kojoj se odredjuju kriterijumi za izbor najbo ...

Read more

Inicijativa Ustavnom sudu – Odluka SO Budva o formiranju cijene vode

"Grupa Gradjana - Vujičić dr. Božidar" pokrenula je jos jednu inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti "Odluke o elementima za formiranje i način naplate cijena komunalnih usluga: Snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvodjenja otpadnih voda” koja je donešena u SO Budva u julu 2014.godine. Smatramo da dio odluke koji govori o elementima za formiranje i način naplate cijena komunalnih us ...

Read more

Inicijativa Ustavnom sudu – Odluka SO Budva – o cijeni vode i plaćanju naknade

"Grupa Gradjana - Vujičić dr. Božidar"-Budva pokrenula je Inicijativu Ustavnom sudu - za ocjenu ustavnosti i zakonitosti "Odluke o elementima za formiranje i način naplate cijena komunalnih usluga: Snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvodjenja otpadnih voda" koja je donešena u SO Budva u julu 2014.godine. Poznato je da od tada gradjani Budve plaćaju najskuplju vodu u državi a i okruženju. Takodje plaćaju ...

Read more

TQ Plaza 1- Krivična prijava protiv odgovornih lica, 2013 god.

Da se radi o sumnjivom poslu koji bi trebao biti predmet tužilaštva, odbornici opozicije u budvanskom parlamentu su ukazali još 2013. godine kada su podnijeli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u vladi, tužilaštvu i opštini Budva. Krivičnu prijavu podnijeli su tada odbornici Džaković Stevan, Vujičić Božidar i Backović Mihailo i to zbog sumnje na organizovan kriminal i udruživanje radi protivpravnog sti ...

Read more
Scroll to top