You Are Here: Home » Novinski članci » Reprogramiranje kredita zbog nelikvidnosti

Reprogramiranje kredita zbog nelikvidnosti

Reprogramiranje kredita zbog nelikvidnosti

Opština Budva je prinuđena da zbog nelikvidnosti zatraži od Komercijalne banke AD Beograd reprogramiranje prošle godine dobijenog kredita u iznosu od 3 miliona eura, istaknuto je u nastavku 11. sjednice SO Budva prilikom obrazloženja Predloga Odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje Anex-a Ugovora o fiduciji po osnovu dobijanja garancija kod Komercijalne banke AD Budva radi obezbjeđenja kredita kod Komercijalne banke AD Beograd.

– Pomjeranje termina plaćanja prve rate od četiri mjeseca, dakle oktobar ili novembar ove godine, produženje roka vraćanja sa 15 na 23 mjeseca, te niže mjesečne rate omogućiće nešto relaksiranije vraćanje kredita, objasnio je sekretar Sekretarijata za privredu I finansije Mihaio Đurović.

Odbornici SNP bili su uzdržani prilikom glasanja sumnjajući da će Opština Budva i u narednom periodu biti u mogućnosti da izmiruje kreditne obaveze.

– Zbog vašeg poigravanja opštinskom imovinom i nesagledavanja posledica od ovakvih i sličnih odluka, ostali bi bez Sportskog centra i 35 hiljada kvadrata zemljišta u Reževićima da centrala Komercijalne banke nije odobrila reprogramiranje kredita, što se lako moglo desiti. Pitanje je da li ćete i u ovim okolnostima moći da odgovarate na kreditne obaveze, jer, iako je u međuvremenu odvajano na stotine hiljada eura za razne manifestacije, nijeste uspjeli da vratite ni prvu ratu, istakao je Mijomir Pejović iz SNP-a.

U julu prošle godine SO Budva usvojila je Odluku kojom je predsjednik Opštine Budva ovlašćen da u ime Opštine potpiše Ugovor o fiducijalnom prenosu prava svojine na poslovnoj zgradi, odnosno Sportskom centru površine 4.146 metara kvadratnih, kao i zemljištu u Reževićima površine 34.385 kvadrata po osnovu dobijanja garancije kod Komercijalne banke AD Budva za dobijanje kredita kod Komercijalne banke AD Beograd u visini tri miliona eura, koji je trebalo da omogući tadašnju likvidnost i izvršavanje obaveza po osnovu investicija iz kapitalnog budžeta.

Danas je usvojen i Predlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o razmjeni nepokretnosti na Prijevoru za Sveti Stefan između Opštine Budva i preduzeća Mega promet protiv koje su glasali odbornici SNP-a, dok su odbonici SDP-a bili uzdržani.Odluka o razmjeni oko 19 hiljada metara kvadratnih zemljišta u Mrčevom polju vlasništvo preduzeća Mega promet za nešto više od 8 hiljada kvadrata na Crvenoj glavici usvojena je na predposlednjoj sjednici kada je istaknuto da se mijenja nešto za šta nema osnova.

– Opština Budva je zemljište u Mrčevom polju koje potražuju bivši vlasnici prodala AMD Budva za 50 eura po metru kvadratnom, oni preduzeću Mega promet za 115 eura po kvadratu, a sada to zemljište novi vlasnik razmjenjuje sa Opštinom za Crvenu glavicu, istakao je na tom zasijedanju odbornik SNP-a Božidar Vujičić.

Odbornici SO Budva usvojili su danas i Predlog rješenja o imenovanju članova Radne grupe za pripremu dokumentacije neophodne za formiranje Zaklade Toma Mirova Luketića. Amandmanskim djelovanjem predsjednika Opštine Rajka Kuljače Radna grupa je sa pet proširena na sedam članova. Njen predsjednik je Rajko Kuljača, a članovi Milenko Medigović, Dragan Marović, Đoko Pinjatić, Novak Klisić i u ime SNP-a Veselin Marković i porodice Miroslav Luketić.

vijesti

Scroll to top