You Are Here: Home » 2010 » November

Reprogramiranje kredita zbog nelikvidnosti

Opština Budva je prinuđena da zbog nelikvidnosti zatraži od Komercijalne banke AD Beograd reprogramiranje prošle godine dobijenog kredita u iznosu od 3 miliona eura, istaknuto je u nastavku 11. sjednice SO Budva prilikom obrazloženja Predloga Odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje Anex-a Ugovora o fiduciji po osnovu dobijanja garancija kod Komercijalne banke AD Budva radi obezbjeđenja kredita kod Komer ...

Read more
Scroll to top