You Are Here: Home » Da li državljani Crne Gore biraju na izborima neposredno svoje predstavnike?

Da li državljani Crne Gore biraju na izborima neposredno svoje predstavnike?

Ne, državljani Crne Gore ne biraju svoje predstavnike neposredno i pored odredbe iz Ustava Crne Gore da su izbori neposredni.

Zakon o izboru odbornika i poslanika suspenduje odnosno ne dozvoljava ono što Ustav dozvoljava džavljanima CG a to je neposredno biranje predstavnika. Neposredno biranje podrazumijeva da birač zaokruži broj ispred imena i prezimena kandidata koga želi da bude njegov predstavnik. Zakon o izboru odbornika i poslanika odredjuje suprotno Ustavu da se glasa tako što se zaokružuje izborna lista. Glas se daje podnosiocu liste a a mandati se dijele 1/2 po redosljedu sa liste a ½ prema odluci podnosioca liste, znači da je glasanje za predstavnike posredno a ne neposredno.

Član 45. Ustava Crne Gore : Pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivalište u Crnoj Gori. Biračko pravo se ostvaruje na izborima. Biračko pravo je opste i jednako. Izbori su slobodni, neposredni a glasanje je tajno.

Član 82. stav (1) i (2): Birač može glasati samo jednu listu sa glasačkog listića. Glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasa,odnosno zaokruživanjem naziva liste ili imena i prezimena nosioca liste.

Scroll to top