403 Forbidden

You Are Here: Home » Novinski članci » Vijesti: 14.04.2016. :Građanska akcija napustila DF – Dalje nastavljamo samostalno

Vijesti: 14.04.2016. :Građanska akcija napustila DF – Dalje nastavljamo samostalno

Bosko press 14.04.2016.

“Izmjeniti i dopuniti Zakon o izboru odbornika i poslanika tako da građani neposredno biraju narodne poslanike na bazi referenci kandidata, moralnih kvaliteta i sposobnosti da uspješno obavljaju zadatke“

“Grupa birača Građanska akcija” odlučila je da napusti koaliciju Demokratski Front i da dalje nastavi rad samostalno”, saopštio je na konferenciji za novinare predsjednik grupe građana i odbornik dr Božidar Vujičić.

“U proteklom periodu imali  smo korektnu  saradnju sa kolegama iz Nove Srpske Demokratije i Pokreta za Promjene na lokalnom nivou. Odluku da istupimo iz DF donijeli smo zato sto Predsjedništvo DF ne želi da postupi u skladu sa Programom 595 mjera DF, kad je u pitanju organizovanje fer izbora. Demokratski  Front je usvajanjem Programa 595 mjera, mjerom 315 prihvatio da se zalaže i bori za sledeće:

“Izmjeniti i dopuniti Zakon o izboru odbornika i poslanika tako da građani neposredno biraju narodne poslanike na bazi referenci kandidata, moralnih kvaliteta i sposobnosti da uspješno obavljaju zadatke“.

Predsjedništvo DF-a bi moralo da postupa u skladu sa Programom, međutim i nakon skoro četri godine od usvajanja Programa, Predsjedništvo DF-a ne želi da postupi u skladu sa Programu 595 mjera i da preduzme aktivnosti sa ciljem da se, kao osnovni preduslov za fer izbore, obezbijedi da narod bira neposredno odbornike i poslanike, da se obezbijedi jednako biračko pravo, da se vrati vlast narodu  i da se prestane sa diskriminacijom kandidata za odbornike i poslanike”, kazao je Vujičić.

On je dodao da predsjedništvo DF-a takođe ne želi da prestane sa praksom sigurnih mandata za podobne kandidate koji se znaju i prije samog dana za glasanje.

“Predsjedništvo  DF-a, kao i sve druge političke partije u Crnoj Gori, namjerava i na sledećim izborima da biračima bira  predstavnike umjesto da to pravo koriste sami birači. Predsjednistvo DF-a i na sljedećim izborima  diskriminisaće kandidate na izbornoj listi, što je sve suprotno programskim obavezama. Neposredni izbori i jednako biračko pravo su evropski standardi;  propisani su i Ustavom Crne Gore a DF je preuzeo obavezu Programom 595 mjera da se bori za ostvarivanje pomenutih ljudskih prava”, naveo je Vujičić.

Prema njegovim riječima Građanska Akcija smatra da bi se realizacijom 315. mjere Programa koja ukazuje na ustavnu mogućnost da građani neposredno biraju narodne poslanike na bazi referenci kandidata, moralnih kvaliteta i sposobnosti da uspjesno obavljaju zadatke, stvorio peduslov za realizaciju ukupnog Programa 595 mjera.

“Takođe uvjereni smo da bi tada došlo i do normalizacije poremećenog sistema vrijednosti u Crnoj Gori.U skladu sa navedenim Građanska akcija je dana 1. Novembra prošle godine uputila Predlog Predsjedništvu  DF-u da preduzme aktivnosti u skladu sa 315.mjerom Programa. Uputili smo 21. januara ove godine zahtjev za prijem Predsjedništvu DF-a, međutim pet mjeseci nakon našeg obraćanja Predsjedništvu DF-a  nismo primljeni na razgovor niti smo dobili bilo kakav odgovor. Iz javnih nastupa DF-a jasno se može zaključiti da ne postoje aktivnosti u pravcu obezbedjivanja jednakog biračkog prava i prava na neposredni izbor poslanika.

Građanska akcija smatra da su fer izbori nemogući bez  jednakog biračkog prava i jednake šanse kandidata za uspjeh na izborima kao i da izbori  ne mogu biti demokratski bez mogućnosti da građani neposredno biraju svog predstavnika. Našim daljim aktivnostima zalagaćemo se za ostvarivanje osnovnog političkog prava tj. jednakog biračkog prava, prava na neposredne izbore i temeljnog ljudskog prava a to je  zabrana diskriminacije.  Zbog odsustva volje Predsjedništva DF-a da postupa u skladu sa Programom, mi aktivnosti sa ciljem obezbjeđenja biračima ustavom zagarantovanog prava na neposredne izbore i jednako biračko pravo, nastavljamo samostalno i sa subjektima koji dijele slična uvjerenja”, zaključio je Vujičić.

 

Scroll to top