You Are Here: Home » Konferencije » Krivična prijava protiv Ministra Gvozdenovića i gradonačelnika Budve Srđe Popovića

Krivična prijava protiv Ministra Gvozdenovića i gradonačelnika Budve Srđe Popovića

06.07.2016. god, Odbornici Građanske akcije i Demokratskog fronta Božidar Vujičić i Stevan Džaković podnijeli su Krivičnu prijavu vrhovnom državnom tužiocu protiv ministra održivog razvoja Branimira Gvozdenovića i gradonačelnika Budve Srđe Popovića, jer su kao predsjednik i član tenderske komisije, mimo saglasnosti Skupštine opštine Budva, raspisali tender za prodaju državne i opštinske imovine u Buljarici.

U nastavku pogledajte šta su odbornici izjavili povodom ove prijave:

Razlog je to što su, kako navode, Gvozdenović i Popović, protivpravnim iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, objavila Javni poziv za učešće na medjunarodnom tenderu za valorizaciju lokacije Buljarice, bez Odluke Skupštine Opštine Budva o prodaji opštinskog zemljišta na lokalitetu Buljarica.

“Na osnovu iznijetog predlažemo Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore da pokrenete tužbu kod Upravnog Suda zbog nezakonitog objavljivanja Javnog poziva za učešće na medjunarodnom tenderu za valorizaciju lokacije Buljarice, da protiv prijavljenih lica, po hitnom postupku, pokrenete krivični postupak i da ih optužite Sudu sa predlogom da se po Zakonu kazne za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja iz, čl. 416 Krivičnog Zakonika RCG u sticaju sa drugim krivičnim djelima iz Krivičnog Zakonika RCG za koji se goni po službenoj dužnosti. Razlog hitnosti je prijetnja da se nezakonitim radnjama, prilikom objavljivanja Javnog poziva koji traje do 18.07.2016. godine do 12h, nanese ogromna šteta opštini Budva tj. državnoj imovini kojom raspolaže SO Budva”, navodi se u saopštenju.

“Poštovani gradjani, više je nego jasno da su okrivljena lica postupila suprotno odredbama Zakona o državnoj imovini, na osnovu kojih lokalna samouprava raspolaže imovinom na svojoj teritoriji. Po nama okrivljena lica nakon naše prijave, u slučaju da ih tužilaštvo ne procesuira, svoju krivicu prenose na tužilaštvo.

Takodje više je nego sigurno da tužilaštvo neće procesuirati pomenuta lica jer partijski zavisno tužilaštvo u Crnoj Gori procesuira samo one na koje prst uperi vrh Demokratske Partije Socijalista, partije koja je privatizovala CG koja je na vlast došla sa ulice, partije koja bira sudije Ustavnog Suda i Vrhovnog Državnog Tužioca, partija koja kupuje poslanike koliko im je potrebno, Partija koja je suprotno Ustavu CG, neustavnim Zakonom o izboru odbornika i poslanika, preuzela vlast od birača i bira predstavnike birača biračima umjesto da svoje predstavnike, u parlamentu u skladu sa Ustavom, biraju državljani CG. Državljani CG su zarobljeni i CG nije demokratska zemlja. Pravo da budu birani u CG imaju samo privilegovani koje partija postavlja na vrh posl. liste. To su državljani prvog reda, svi koji su postavljeni na nižim pozicijama na listi i svi oni koji ne žele pod ovim uslovima da iskoriste pravo da budu birani su gradjani drugog reda. Ni jedan politički subjekt, nevladina organizacija, nezavisni intelektualac, akademik ili dr. subjekt u CG ne može da ospori ovu činjenicu.

Slobode u CG nema dok se vlast ne vrati državljanima CG, da u skladu sa Ustavom CG neposredno biraju svoje predstavnike, i dok se ne prestane sa brutalnom diskrminacijom kandidata na posl. listi tj. dok se ne omogući jednaka šansa za uspjeh svim kandidatima na izbornoj listi, navodi se u saopštenju.

Scroll to top